60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (2023)

Alle docenten koesteren het gevoel: de sensatie van inspiratie die ontstaatanderen inspireren. Maar of het zo israpportkaarten schrijvenofleiding geven aan de klas, dagelijkse stress kan het moeilijk maken om die inspiratie levend te houden.

We hebben tientallen boeken, lerarenbladen, Pinterest-borden en andere blogs doorzocht om 60 van onze favoriete motiverende citaten voor leraren te vinden. Geef uw dag of week nieuwe energie met deze inspirerende citaten van enkele van 's werelds grootste opvoeders en denkers!

Citaten over de kenmerken van geweldig onderwijs

60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (1)60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (2)

De middelmatige leraar vertelt. De goede leraar legt uit. De superieure leraar demonstreert. De grote leraar inspireert.

-William Arthur Ward

Goed lesgeven moet langzaam genoeg zijn zodat het niet verwarrend is, en snel genoeg zodat het niet saai wordt.

– Sidney J. Harris

In een effectief klaslokaal moeten leerlingen niet alleen weten wat ze doen, ze moeten ook weten waarom en hoe.

- Harry Wong

Goed onderwijs bestaat voor een kwart uit voorbereiding en voor driekwart uit theater.

- Gail Godwin

Het belangrijkste is niet zozeer dat elk kind moet worden onderwezen, maar dat elk kind de wens moet krijgen om te leren.

- John Lubbock

De behoefte aan verbeeldingskracht, als een gevoel van waarheid en als een gevoel van verantwoordelijkheid - dit zijn de drie krachten die de kern vormen van onderwijs.

- Rudolf Steiner

Lesgeven moet zodanig zijn dat wat wordt aangeboden wordt gezien als een waardevol geschenk en niet als een zware plicht.

-Albert Einstein

Lesgeven is een instinctieve kunst, bewust van potentieel, hunkerend naar realisaties, een pauzerend, naadloos proces.

- A. Bartlett Giamatti

De taak van de leraar is om het leerproces op gang te brengen en dan uit de weg te gaan.

- John Warren

Citaten over de blijvende impact van lesgeven

60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (3)60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (4)

Een leraar beïnvloedt de eeuwigheid; hij [of zij] kan nooit zeggen waar zijn invloed ophoudt.

-Henry B.Adams

In het lesgeven kun je de vruchten van een dag werken niet zien. Het is onzichtbaar en blijft dat misschien wel twintig jaar.

- Jacques Barzun

Het grootste nut van een leven is om het uit te geven aan iets dat langer meegaat.

-William James

Eenendertig kansen. Eenendertig toekomsten, onze toekomsten. Het is een bijna psychotisch gevoel, geloven dat een deel van hun leven van mij is. Alles wat zij worden, word ik ook. En alles over mij hebben ze helpen creëren.

-Esme Raji Codell

Leraren zijn mensen die dingen beginnen die ze nooit af zien komen en waarvoor ze pas bedankt worden als het te laat is.

-Max Forman

Leraren, die kinderen opvoeden, verdienen meer eer dan ouders, die ze alleen maar hebben gebaard; want de laatste zorgde voor louter leven, terwijl de eerste voor een goed leven zorgde.

- Aristoteles

Welke grotere vreugde kan een leraar voelen dan getuige te zijn van het succes van een kind?

- Michelle L. Graham

Citaten over het leren van studenten om kritisch te denken

60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (5)60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (6)

Het beste onderwijs wordt niet aan studenten gegeven; het wordt eruit getrokken.

- Gerald Belcher

Het is de hoogste kunst van de leraar om vreugde te wekken in creatieve expressie en kennis.

-Albert Einstein

Goed onderwijs is meer het geven van de juiste vragen dan het geven van de juiste antwoorden.

- Josef Albers

De test van een goede leraar is niet hoeveel vragen hij zijn leerlingen kan stellen die ze gemakkelijk zullen beantwoorden, maar hoeveel vragen hij hen inspireert om te stellen die hij moeilijk kan beantwoorden.

-Alice Wellington Rollins

Men moet niet vergeten dat het doel van onderwijs niet is om de hoofden van studenten te vullen met feiten... het is om hen te leren denken, als dat mogelijk is, en altijd voor zichzelf te denken.

-Robert Hutchins

Citaten over de moeilijkheid van lesgeven

Effectief lesgeven is misschien wel de moeilijkste baan die er is.

-William Glasser

Een professional is iemand die geweldig werk kan leveren als hij er geen zin in heeft.

-Alastair Kok

Onderwijs ... is een pijnlijk, voortdurend en moeilijk werk dat in vriendelijkheid moet worden gedaan, door te waken, door te waarschuwen ... door te prijzen, maar vooral door het goede voorbeeld te geven.

- John Ruskin

Lesgeven is geen verloren kunst, maar het respect ervoor is een verloren traditie.

- Jacques Barzun

Lesgeven is het enige grote beroep... waarvoor we geen hulpmiddelen hebben ontwikkeld die een gemiddeld persoon in staat stellen tot competentie en prestaties. Bij het onderwijzen vertrouwen we op de natuurtalenten, degenen die op de een of andere manier weten hoe ze moeten onderwijzen.

- Peter drucker

Van leraren wordt verwacht dat ze onbereikbare doelen bereiken met ontoereikende hulpmiddelen. Het wonder is dat ze soms deze onmogelijke taak volbrengen.

- Haim Ginott

We kunnen, waar en wanneer we maar willen, succesvol lesgeven aan alle kinderen van wie het onderwijs voor ons interessant is. We weten al meer dan we nodig hebben om dat te weten. Of we het doen of niet, moet uiteindelijk afhangen van hoe we ons voelen over het feit dat we nog niet zo ver zijn.

-Ron Edmonds

Wat is lesgeven? : Citaten over lesgeven als kunstvorm

60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (7)60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (8)

Het belangrijkste onderdeel van lesgeven is te leren wat het is om te weten.

-Simone Weil

Lesgeven is de grootste daad van optimisme.

- Colleen Wilcox

De kunst van het onderwijzen is de kunst van het helpen ontdekken.

― Mark Van Doren

Onderwijs is het eeuwige doel en kantoor van alle dingen. Lesgeven, instructie is het belangrijkste ontwerp dat door de lucht en de aarde schijnt.

- Ralph Waldo Emerson

Onderwijs is waarheid gemedieerd door persoonlijkheid.

- Phyllis Brooks

De hele kunst van het onderwijzen is alleen de kunst om de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge geesten op te wekken met het doel die later te bevredigen; nieuwsgierigheid zelf kan alleen levendig en heilzaam zijn in de mate dat de geest tevreden en gelukkig is.

- Anatole Frankrijk

Welwillendheid alleen zal een leraar niet maken, noch zal leren alleen het doen. De gave van lesgeven is een bijzonder talent en impliceert een behoefte en een verlangen in de leraar zelf.

- John Jay Chapman

Een van de mooie dingen van lesgeven is dat er geen limiet is aan iemands groei als leraar, net zoals je van tevoren niet weet hoeveel je leerlingen kunnen leren.

- Herbert Kohl

Ik ben gaan geloven dat een groot leraar een groot kunstenaar is en dat er net zo weinig zijn als er andere grote kunstenaars zijn. Lesgeven is misschien wel de grootste van de kunsten, aangezien het medium de menselijke geest en ziel is.

- John Steinbeck

Ik ging het klaslokaal binnen met de overtuiging dat het voor mij en voor elke andere student cruciaal was om een ​​actieve deelnemer te zijn, geen passieve consument...onderwijs dat de wil om te weten verbindt met de wil om te worden.

- Belhaken

Citaten over lesgeven en doel

60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (9)60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (10)

Het doel van onderwijs is om een ​​lege geest te vervangen door een open geest.

-Malcolm Forbes

Van de vele doelen van scholing vallen er volgens ons vier op omdat ze een speciale morele waarde hebben: liefde en zorg, dienen, empowerment en natuurlijk leren.

- Andy Hargreaves en Michael Fullan

De belangrijkste functie van onderwijs op elk niveau is het ontwikkelen van de persoonlijkheid van het individu en de betekenis van zijn leven voor hemzelf en voor anderen. Dit is de basisarchitectuur van een leven; de rest is versiering en decoratie van de structuur.

- Grayson Kirk

Niemand heeft de rijkdom aan sympathie, vriendelijkheid en vrijgevigheid die verborgen zit in de ziel van een kind nog volledig gerealiseerd. De inspanning van elke ware opleiding zou moeten zijn om die schat te ontsluiten.

- Emma Goldman

Het doel van het onderwijzen van een kind is hem [of haar] in staat te stellen zonder zijn [of haar] leraar om te gaan.

-Elbert Hubbard

Elke oprechte leer zal, indien succesvol, ertoe leiden dat iemand weet hoe hij een betere toestand van de dingen kan bewerkstelligen dan voorheen.

- John Dewey

Het vermogen om helder te denken, enige kennis van het verleden, enige visie op de toekomst, enige vaardigheid om nuttige diensten te verlenen, enige drang om die dienst in te passen in het welzijn van de gemeenschap - dit zijn de meest essentiële dingen die onderwijs moet proberen voort te brengen.

-Virginia Gildersleeve

Onderwijs is veel meer dan een kwestie van het bijbrengen van de kennis en vaardigheden waarmee beperkte doelen worden bereikt. Het gaat er ook om de ogen van het kind te openen voor de behoeften en rechten van anderen.

- De Dalai Lama

Men kijkt met waardering terug naar de briljante leraren, maar met dankbaarheid naar hen die onze menselijke gevoelens hebben geraakt. Het leerplan is zo'n noodzakelijke grondstof, maar warmte is een essentieel element voor de groeiende plant en voor de ziel van het kind.

- Carl Jung

Citaten over lesgeven en de toekomst

60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (11)60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (12)

De toekomst van de wereld is vandaag in mijn klaslokaal, een toekomst met het potentieel voor goed of slecht... Verschillende toekomstige presidenten leren vandaag van mij; dat geldt ook voor de grote schrijvers van de komende decennia, en dat geldt ook voor alle zogenaamde gewone mensen die de beslissingen zullen nemen in een democratie.

-Ivan Welton Fitzwater

Welke prestaties je ook bereikt, iemand heeft je geholpen.

-Althea Gibson

Eenendertig kansen. Eenendertig toekomsten, onze toekomsten. Het is een bijna psychotisch gevoel, geloven dat een deel van hun leven van mij is. Alles wat zij worden, word ik ook. En alles over mij hebben ze helpen creëren.

-Esme Raji Codell

Wanneer het onbenutte potentieel van een student de bevrijdende kunst van een leraar ontmoet, ontvouwt zich een wonder.

-Mary Hatwood Futrell

[Kinderen] weten niet meer wat je ze probeert te leren. Ze onthouden wat je bent.

-Jim Henson

Citaten over het belang van lesgeven

60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (13)60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (14)

Leraar is het essentiële beroep, het beroep dat alle beroepen mogelijk maakt.

-David Haselkorn

Het werk van een leraar -- vermoeiend, complex, eigenzinnig, nooit twee keer hetzelfde -- is in wezen een ethische onderneming. Lesgeven is de roeping der roepingen.

-William Ayres

Welk ambt is er dat meer verantwoordelijkheid met zich meebrengt, dat meer kwalificaties vereist, en dat daarom eervoller zou moeten zijn dan dat van leraar?

-Harriët Martineau

Leraren, geloof ik, zijn de meest verantwoordelijke en belangrijke leden van de samenleving omdat hun professionele inspanningen het lot van de aarde beïnvloeden.

-Helen Caldicott

Welk groter of beter geschenk kunnen we de republiek bieden dan onze jeugd te onderwijzen en te instrueren?

-Cicero

Als kinderen uit sterke, gezonde, functionerende gezinnen naar onderwijzers en onderwijzers komen, wordt ons werk gemakkelijker. Als ze niet uit sterke, gezonde, functionerende gezinnen komen, maakt dat ons werk belangrijker.

—Barbara Colorose

Voor mij ligt de enige hoop op redding van de mens in lesgeven.

- George Bernard Shaw

Aan het bureau waar ik zit, heb ik één grote waarheid geleerd. Het antwoord op al onze nationale problemen -- het antwoord op alle problemen van de wereld -- komt tot één enkel woord. Dat woord is opvoeding.

- Lyndon B. Johnson

Hoe deze lerarencitaten te gebruiken

Deze 60 citaten van leraren omvatten een breed scala aan meningen, ervaringen en perspectieven. Het kan overweldigend zijn om ze allemaal tegelijk te overwegen. Het is ook gemakkelijk om een ​​citaat te lezen en geïnspireerd te raken, om het vervolgens weer snel te vergeten.

60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (15)60 inspirerende lerarencitaten om docenten te motiveren (16)

Een methode om deze citaten - en de belangrijke ideeën die ze uitdrukken - te internaliseren, is door er een te kiezen die je bijzonder inspirerend vindt, en er een week naar te leven. Maak een doel om te proberen het toe te passen in de klas tijdens de schooldag.

Overweeg de volgende stappen om dit effectiever te maken:

 • Schrijf het citaat op in je weekplanner, zodat je het altijd kunt zien als je naar je schema kijkt.
 • Plak een Post-it-notitie van de quote op je spiegel of bureau -- een geweldige strategie om de dag te beginnen en eindigen met een herinnering.
 • Neem wat extra tijd om citaten te kiezen die bij u resoneren en die breed genoeg zijn - maar toch nuttig genoeg - om in verschillende situaties toe te passen.

Laatste gedachten

Lesgeven is een voortdurend uitdagend beroep en de energie om elke dag in de klas aan te pakken is vaak schaars. Af en toe is alles wat je nodig hebt een beetje motivatie om jezelf eraan te herinneren waarom je lesgeeft.

De burn-out van leraren is een reëel probleem. Je moet niet noodzakelijkerwijs gewoon op zoek gaan naar "motivatie" als je hulp nodig hebt bij een lesplan, een betere manier om werkstukken te beoordelen, of een meergedifferentieerde manier van lesgeven.

Maar soms kan een kort, krachtig citaat dienen als een goed geplaatste herinnering dat uw inspanningen zinvol en belangrijk zijn. Zelfs de beste leraar heeft immers af en toe een extra duwtje in de rug nodig.

Maak of log in op je docentenaccount op Prodigy- een op games gebaseerd leerplatform dat gemakkelijk te gebruiken is voor zowel docenten als studenten. Houd uw klas betrokken en help uw leerlingenLiefdeaan het leren. Gebruik bovendien je gratis docentenaccount om de voortgang bij te houden, in te stellenbeoordelingenen differentiëren voor individuele leerbehoeften.

Meld u nu aan

FAQs

Waarom wil je leerkracht worden? ›

Een belangrijke reden om voor de lerarenopleiding te kiezen is dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Als leerkracht in het basisonderwijs sta jij aan het begin van de ontwikkeling en ben jij de basis voor hun verdere loopbaan. De toekomst van de leerlingen begint bij jou.

Wat is inspirerend onderwijs? ›

Het is inspirerend om te zien hoe scholen inspringen op de uitdagingen van de toekomst en hier een eigen invulling aan weten te geven. Kleine of grootschalige veranderingen, voorhoedeschool of niet, bijzondere voorbeelden zijn ze allemaal.

Wat is belangrijk als leerkracht? ›

Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in jouw eigen groep en in de school. Je bereidt zelfstandig lessen voor en voert deze uit. Ook ben je als leerkracht verantwoordelijk voor het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen.

Hoe ben je een goede leraar? ›

10 tips om een betere docent te worden
 1. Een goede docent is assertief. Heeft een leerling zijn huiswerk (structureel) niet op tijd af? ...
 2. Wees vriendelijk, maar ga niet te ver. ...
 3. Sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. ...
 4. Gebruik je tijd goed. ...
 5. Blijf uitleg geven. ...
 6. Blended teaching. ...
 7. Wees streng doch rechtvaardig. ...
 8. Stel doelen.
Apr 8, 2019

Wat moet je kunnen om leerkracht te worden? ›

Via de educatieve bacheloropleiding lager onderwijs word je onderwijzer en mag je alle vakken geven van het 1e tot en met het 6e leerjaar. Van lichamelijke opvoeding over Nederlands tot rekenen. Via de educatieve bachelor secundair onderwijs word je leerkracht in het SO en kan je lesgeven in bvb.

Waarom is leerkracht het mooiste beroep? ›

Waarom lesgeven de mooiste job is die er bestaat

Het is je vakkennis en je expertise delen met de experts van morgen. Het is je leerlingen uitdagen en door hen uitgedaagd worden, zodat zij straks sterk staan en positief omgaan met wat ze op hun bord krijgen. Het is kansen geven en blijven geven.

Waar moet een goede docent aan voldoen? ›

Uit onderzoek (van Gennip) gepubliceerd onder de titel "Wat is de ideale leraar?" vonden de leerlingen dat goede leraren:
 • ervoor zorgen dat leerlingen hun werk maken.
 • de klas onder controle hebben.
 • bereid zijn om leerlingen die hulp nodig hebben te helpen.
 • goed kunnen uitleggen.

Wat doet een goede docent? ›

'Een goede docent identificeert elk kind als volwaardig persoon. Want alleen dan is het mogelijk iets wezenlijks over te brengen. Het is veel meer dan lesstof overbrengen: een docent is iemand die voor jou de manier kiest om lesstof tot je te nemen. Dat kan hij of zij alleen door jou als echt mens te zien.

Welke vaardigheden heb je nodig voor leraar? ›

Vaardigheden van een leraar
 • Geduld. Leerlingen hebben allemaal hun eigen leertempo. ...
 • Pedagogische kwaliteiten. Als leraar bepaal je voor een groot deel de sfeer in de klas: de leeromgeving. ...
 • Leiderschap. ...
 • Alert en analytisch. ...
 • Goed kunnen luisteren. ...
 • Motiveren. ...
 • Helder communiceren. ...
 • Plannen.
Mar 19, 2023

Wat zijn de zes rollen van de leraar? ›

Over De zes rollen van de leraar

Martie Slooter maakt in haar nieuwe boek duidelijk dat iedere leraar in het voortgezet onderwijs zes rollen vervult: die van (1) gastheer, (2) presentator, (3) didacticus, (4) pedagoog, (5) afsluiter en (6) coach. Elke rol kun je aanleren en in elke rol kun je je verder ontwikkelen.

Wat is belangrijk bij lesgeven? ›

Overzicht over de klas hebben. Aandacht over meerdere zaken tegelijk verdelen. Duidelijk en consequent zijn en evenwichtig reageren. Lesgeven vanuit een visie en op een manier die bij je past.

Waarom past het beroep leraar bij mij? ›

Je laat ze groeien, niet alleen in hun leerontwikkeling maar ook in hun persoonlijke groei. Het delen van je kennis en je kunde geeft je - als zij-instromer - veel waardering en erkenning van je professionaliteit. En veel vakdocenten ervaren een grote mate van verdere - en ook diepere - zelfontplooiing.

Waarom is leerkracht een knelpuntberoep? ›

Leraar secundair onderwijs op lijst van knelpuntberoepen: voor alle vakken moeilijk leerkrachten te vinden. Voor alle vakken in het secundair onderwijs is het moeilijk geworden om leraren te vinden. En dat niet alleen meer in de grote steden. Dat blijkt uit de meest recente knelpuntanalyse van de VDAB.

Waar sta je voor als leerkracht? ›

Waar sta jij voor?
 • Alle leerlingen kunnen hetzelfde traject doorlopen ongeacht thuissituatie of leerstoornissen.
 • Geen tunnelvisie --> de wereld heeft nog zoveel moois te bieden.
 • Leerkrachten en leerlingen moeten genieten van het onderwijs en leren van elkaar.

Wat voor soort leraar wil je zijn? ›

Scholieren willen leerkrachten die ze kunnen vertrouwen: dat zijn leerkrachten bij wie fouten maken mag (meer zelfs, bij wie fouten en problemen worden gezien als kansen tot leren) en bij wie het net positief is dat je aangeeft dat je iets niet begrijpt.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 09/08/2023

Views: 6435

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.